INTERN REGLEMENT OHR

Dit reglement dient als leidraad voor iedereen die betrokken is bij de werking van OHR: spelers, ouders, begeleiders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers en supporters. OHR streeft er naar om zijn leden met plezier te laten voetballen en zich steeds verder te laten ontwikkelen. Teamspirit, respect, ambitie en progressie staan hierbij centraal. De naleving van dit regelement draagt er toe bij dat alle betrokkenen kunnen genieten van het voetbal in een positieve sfeer. OHR dankt iedereen om dit regelement na te leven en er mee zorg voor te dragen dat ook anderen dit doen.

1. Aanwezigheid en stiptheid

 • Aanwezigheid op trainingen is verplicht. Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training of een wedstrijd, verwittigt hij of zij de trainer persoonlijk en tijdig.

 • Spelers dienen uiterlijk 15 minuten voor de training aanwezig te zijn in de kleedkamer.

 • Uiterlijk 15 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.

 • OHR draagt geen verantwoordelijkheid voor spelers die buiten de verplichte uren aanwezig zijn op de club.

 • In examenperiodes kan het trainingsschema aangepast worden. Aanpassingen worden door de trainers tijdig gecommuniceerd naar spelers en bestuur.

 • Bij wedstrijden is elke speler aanwezig op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats. Indien een speler niet aanwezig kan zijn, verwittigt hij of zij de trainer persoonlijk en tijdig.

 • Elke speler vanaf 11 jaar neemt zijn identiteitskaart mee naar de wedstrijd, anders kan men niet deelnemen.

 • Alle afwezigheden (blessures, vakantie, verlengd weekend, schoolverplichtingen,…) dienen tijdig meegedeeld te worden aan de trainer.

 • Jeugdspelers wordt niet toegelaten om zonder goedkeuring deel te nemen aan trainingen of wedstrijden die worden ingericht door een andere club. Gelieve de jeugdcoördinator te contacteren indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt.

2. Houding

 • Wees altijd en overal beleefd.

 • Behandel iedereen, ook tegenstanders, scheidsrechters en supporters van andere ploegen steeds met het nodige respect.

 • Bij aankomst en vertrek geef je als speler steeds een hand aan trainers, afgevaardigden en medespelers.

 • Na elke wedstrijd geef je als speler een hand aan de scheidsrechter en de tegenstanders.

 • Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd. In geval van een conflict kan iedereen terecht bij het verantwoordelijke bestuurslid Gust Detienne (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 • Behandel het materiaal en de infrastructuur van OHR steeds met respect.

3. Sociale media

 • Gebruik sociale media enkel op een positieve manier. Negatieve uitlatingen of provocerende berichten over OHR, medespelers, trainers, afgevaardigden, vrijwilligers, bestuursleden, tegenstanders en of andere ploegen worden niet aanvaard.

4. Hygiëne

 • Spelers zijn verplicht om na elke training of wedstrijd te douchen. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de trainer. Het gebruik van badslippers wordt aanbevolen.

 • Er worden geen sieraden (horloges, kettingen, armbanden, oorbellen, piercings, ...) gedragen tijdens trainingen of wedstrijden.

5. Blessures

 • Spelers die een blessure oplopen dienen binnen de 7 dagen een ongevalsaangifte in te vullen en af te geven aan het verantwoordelijke bestuurslid Bruno Verloy (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het formulier en meer informatie hierover vind je terug op de website www.ohrhuldenberg.be. Indien de ongevalsaangifte laattijdig wordt ingediend zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen. Bij genezing dient een formulier 'getuigschrift van genezing' te worden ingevuld door de behandelende geneesheer. Enkel nadat je het attest van genezing hebt binnengebracht, ben je opnieuw speelgerechtigd en terug verzekerd bij de Belgische Voetbalbond voor nieuwe blessures.

 • Het wordt aanbevolen om steeds een sportdokter of kinesist (sportpraktijk) te raadplegen. OHR kan indien nodig steeds een ervaren persoon aanbevelen.

 • Spelers die een revalidatieschema volgen, moeten dit steeds met hun trainer bespreken.

 • OHR gaat er van uit dat een speler die zich na een blessure terug aanmeldt op de training volledig hersteld is en opnieuw wedstrijdfit is.

 • OHR apprecieert dat geblesseerde spelers de thuiswedstrijden van hun ploeg bijwonen.

6. Verzorging & Voeding

 • Roken wordt afgeraden en is verboden op de club voor iedereen onder de 16 jaar. Roken is niet toegelaten voor spelers, trainers en afgevaardigden, vanaf 15 minuten voor de training tot 15 minuten na de training en bij wedstrijden van zodra de opwarming start tot 15 minuten na het einde van de wedstrijd.

 • Alcohol onder de leeftijd van jaar 16 wordt niet toegelaten.

 • OHR raadt elke speler aan om een grondige medische check-up te laten uitvoeren alvorens voetbal in competitieverband te beoefenen. Een cardio-onderzoek kan hier deel van uit maken.

7. Kledij & Materiaal

 • Elke jeugdspeler ontvangt jaarlijks een kledijpakket. Voor de verdeling van de kledij worden pasdagen georganiseerd. Ook voetbalschoenen kunnen via OHR worden aangekocht.

 • Jeugdspelers dienen hun trainingspak te dragen bij wedstrijden. De seniorenploegen dragen hun uitrusting volgens de gemaakte afspraken.

 • De ontvangen kousen worden enkel gedragen bij wedstrijden. Boven deze kousen worden geen anderskleurige sokken of tape gedragen.

 • Scheenbeschermers zijn verplicht en moeten worden aangeschaft door de spelers.

 • Indien bij een wedstrijd gebruik gemaakt wordt van een spanbroek onder de korte broek van de teamuitrusting, dient deze dezelfde kleur te hebben als de korte broek.

 • Voetbalschoenen. Tot de leeftijd van 10 jaar is men verplicht om met vaste studs (multi’s) te trainen en wedstrijden te spelen. Ook andere spelers wordt aangeraden om zoveel mogelijk met vaste studs te trainen. Voetbalschoenen worden steeds gepoetst.

 • Elke speler ontvangt een drinkbus. Deze moet gebruikt worden bij trainingen en thuiswedstrijden. Water voor de drinkbussen is steeds beschikbaar.

 • Elke jeugdspeler ontvangt jaarlijks een nieuwe bal. De speler is hiervoor verantwoordelijk en dient deze elke training mee te brengen. Indien je bal stuk is, kan deze worden binnengebracht bij de trainer. Het oppompen van de ballen gebeurt in groep en dient steeds te gebeuren onder supervisie van trainer of afgevaardigde.

 • Bij regenweer dient een regenvest gedragen te worden. Spelers dienen bij elke training een regenvest mee te nemen.

 • Verloren voorwerpen bevinden zich in de kantine. Niet afgehaalde voorwerpen worden op het einde van elke maand geschonken aan Spullenhulp.

 • Bij uitwedstrijden is het aangewezen om alle waardevolle spullen van de spelers te verzamelen en bij de afgevaardigde in bewaring te geven.

8. Infrastructuur

 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt binnen niet met de bal gespeeld. De kleedkamers worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. De buitendeuren moeten steeds afgesloten worden. Spelers, trainers en afgevaardigden zijn hier samen verantwoordelijk voor.

 • Voetbalschoenen moeten steeds buiten gereinigd worden. De kantine betreden met voetbalschoenen wordt niet toegelaten.

 • Betreed de terreinen enkel via de voorziene poortjes. Kruip niet over de balustrades.

 • Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt in de daarvoor voorziene opwarmingszones.

 • De trainers zijn verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Het materiaal dient steeds op een ordelijke wijze in het materiaalkot achtergelaten te worden.

 • Verplaatsbare doelen moeten tijdens de trainingen steeds vastgezet worden en na de training slotvast op de voorziene plaatsen achtergelaten worden. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen. De doelen worden steeds gedragen en niet gesleept.

9. Administratieve wijzigingen

 • Adres- en andere administratieve wijzigingen van spelers worden zo snel mogelijk meegedeeld aan de trainer, afgevaardigde en de gerechtelijk correspondent van OHR Bruno Verloy (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 • Jeugdspelers dienen steeds de adres en contactgegevens van beide ouders door te geven.

10. Informatie en Afgelastingen

 • Maandschema’s van de trainingen en de wedstrijden, nieuwsberichten en aankondigingen kunnen geraadpleegd worden via de website van OHR www.ohrhuldenberg.be.

 • Afgelastingen kunnen geraadpleegd worden via de website van de voetbalbond http://www.belgianfootball.be.

11. Vervoer

 • Voor uitwedstrijden wordt er een beroep gedaan op het eigen vervoer van spelers, ouders, trainers en afgevaardigden. OHR verwacht dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om regelmatig voor eigen vervoer te zorgen zodat er een beurtrol kan worden georganiseerd.

12. Events en vrijwilligers

 • Bij events rekent OHR op de medewerking van haar spelers en haar leden.

 • Iedereen die graag meewerkt aan de verdere uitbouw van de club en die graag werkt als vrijwilliger kan steeds contact opnemen met de Voorzitter van OHR Wim Steeno (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

13. Disciplinaire maatregelen

 • Bij overtreding van de regels van dit reglement of bij wangedrag kan het bestuur van OHR of de trainer een disciplinaire maatregel opleggen.

 • Boetes die OHR oploopt wegens wangedrag zullen teruggevorderd worden van de betrokken persoon.

14. Oudercharter

 • Ouders, familieleden en vrienden hebben een niet te onderschatten invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dit is niet anders bij hun sportieve beleving. OHR tracht als club de positieve waarden van de sport en het voetbal uit te dragen. OHR verwacht van de ouders en de familieleden van haar spelers eenzelfde ingesteldheid van fair play en wederzijds respect. Volgende richtlijnen moeten hierbij in acht genomen worden:

 • Aanwezigheid is belangrijk. Woon de wedstrijden bij en toon belangstelling voor de prestaties van de spelers.

 • Motiveer je kinderen, maar overdrijf niet bij goede prestaties. Het belonen van goede prestaties is niet nodig en belonen met geld is niet aan de orde. Relativeer sportieve tegenslagen.

 • Straf uw kind niet door het verbieden van deelname aan trainingen of wedstrijden. In dat geval wordt de hele ploeg en de club gestraft. Een verbod op televisie of computergebruik zal doeltreffender zijn.

 • Supporter steeds met respect en op een positieve manier, zowel ten aanzien van de eigen ploeg als ten aanzien van scheidsrechters of tegenstanders.

 • Geef nooit negatieve kritiek in het bijzijn van de spelers. Opmerkingen of kritiek kunnen achteraf en persoonlijk gemeld worden aan de trainer, de afgevaardigde of het bestuur.

 • Laat het coachen aan de trainer. Op het veld beslist de trainer, niet de ouders. Dit geldt zowel op de training als op de wedstrijd. Geef geen tegenstrijdige instructies.

 • OHR tracht elke speler evenveel speelgelegenheid te bieden. De trainer bepaalt de opstelling. Opmerkingen of kritiek kunnen achteraf en persoonlijk gemeld worden aan de trainer, de afgevaardigde of het bestuur.